Har man lov til å ta fra noen nøklene til bil når man er redd de skal kjøre i fylla?

Kvinne, 33 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi kjenner til, er det ikke noe regelverk som omtaler dette spesifikt. Generelt har vi vanskelig for å tro at det skal være forbudt å gjøre dette – tvert imot kan man kanskje snakke om et visst moralsk ansvar for å forhindre ulykker, både for sjåførens del, men særlig også for andre på veien. Dette er riktignok noe vi anbefaler at du drøfter med ditt lokale politikontor, eller evt. en advokat eller jurist. Du kan også snakke med politiet ved konkrete tips eller mistanke om ruspåvirket kjøring.

Hva vi derimot si mer konkret, er at det finnes mange eksempler på tilfeller hvor privatpersoner har tatt nøklene fra en ruspåvirket sjåfør. Se f.eks. denne artikkelen fra Rogalands avis (2011), eller denne artikkelen fra Telemarksavisa (2015). I begge disse tilfellene er det kun sjåføren som fikk straff, ikke den som tok nøkkelen (slik det fremgår i artiklene).