Hei. Jeg har spørsmål rundt bruk av metadon i graviditet (snakk om gjennom LAR). Hvordan påvirker dette barnet mitt under svangerskapet, og kan det ha senskader på barnet? evnt hvilke?

Kvinne, 31 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

I helsedirektoratets retningslinje for gravide i LAR står det:

«Et svangerskap er, for en LAR-pasient, i utgangspunktet å anse som et risikosvangerskap. LAR-medikamentet medvirker ofte til at babyen får neonatalt abstinenssyndrom (NAS), og at barna er mindre av vekst ved fødselen enn gjennomsnittet. NAS oppstår etter fødselen hos 60 til 80 % av opioideksponerte nyfødte og inntreffer oftest i løpet av de første 72 timene etter fødsel. »

Når det gjelder eventuelle senskader hos barn er det vanskelig å si noe sikkert om det fordi forskningen på dette området er lite konklusiv, antagelig fordi det er vanskelig å forske på. Men du kan ta en titt på artikkelen «Velfungerende mødre i LAR«, den tar utgangspunkt i en oppfølgingsstudie som er gjort i Norge.