Er det farlig å ta 3 paraceter får en 13 åring

Mann, 13 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Paracet er et legemiddel og du bør bruke det slik som pakningsvedelegget anbefaler.

Når det gjelder større doser enn anbefalt skriver Giftinformasjonen: «Voksne og barn >6 år: <150 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer». Dette betyr at hvis du tar mindre mg med Paracet enn antall kg du veier ganget med 150 mg, så bør det gå bra.

Hvis du er i tvil anbefaler vi deg å kontakte giftinformasjonen.