Er det farlig og ta Ibux og Paracet sammen..?

Kvinne, 68 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder spørsmål om vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller farmasøyt. Generelt kan vi si at medisiner kun bør brukes i tråd med hva som fremgår i pakningsvedlegget.