Er det farlig å sniffe sprittusj?

Annet, 17 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Mulige symptomer og bivirkninger ved sniffing

Misbruk av sniffestoffer kan gi en lang rekke bivirkninger, noen av dem svært alvorlige. Mulige bivirkninger og konsekvenser ved bruk inkluderer:

Hvis du opplever noe av dette, ring Giftinformasjonen (døgnåpen).