Er 44 gram paracett giftig når det er tatt over en uke? Er redd for at det er det, ettersom jeg leste at symptomene kunne oppstå senere. Dette er ikke i suickdal hensikt, men fordi jeg sliter med kroniske smerter.

Kvinne, 20 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen er en informasjonstjeneste om rusmidler og hjelpetiltak. Vi er ikke helsepersonell og driver ikke medisinfaglig veiledning på nett.

Snakk med din lege om medisiner. Hvis du er bekymret for akutt forgiftning, kan du ringe døgnåpen Giftinformasjon22 59 13 00.