Hei! Har nå gått på dolcontin 30 mg og valium på 5 året? Jeg hadde rivotril 2 mc som jeg trappet av for ca 1 år siden og byttet til valium! Jeg er fortsatt abstinent på rivotrilen 2 mg etter lang tidd bruk og valiumen 5 mg gjør det ikke lettere? Så jeg lurer på om jeg derfor bør gå tilbake til rivotrilen, da jeg ikke sover og sliter med sosial angst som bare å gå til butikken? Hva bør jeg evt si til min lege??

Kvinne, 50 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder spørsmål om vanlig bruk av medisiner, samt nedtrapping av dette, blir det dessverre en type helsefaglig veiledning vi ikke kan gi. Du nevner selv legen, og nettopp legen er veien å gå sånn vi ser det – da bør du simpelthen si det som det er, og forklare konkret hvilke utfordringer du opplever. Sammen vil dere forhåpentligvis kunne utarbeide en plan for veien videre som fungerer for deg. Alternativ kan også legen henvise deg til en spesialist, om det skulle være behov for dette.