Bivirkninger av å sniffe Ritalin?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg lurer på hva langvarige bivirkninger av å sniffe Ritalin (uten å ha adhd). Jeg har lest at store doser kan være farlig, men finner ikke ut av hvor mye en «stor dose» er.
Er bivirkningene som kommer når rusen begynner å gå over de samme når man svelger og sniffer? Og hvordan oppleves rusen ved inntak av å svelge i motsetning til å sniffe?

Kvinne, 17 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Til å begynne med kan vi snakke litt om mulige bivirkninger ved bruk av Ritalin generelt, deretter kan vi snakke om forskjeller mellom sniffing og vanlig oralt inntak.

Når det gjelder bivirkninger og skadevirkninger av Ritalin, kan det være greit å skille mellom akutte bivirkninger på én side (plager som oppstår der og da, når stoffet har effekt), og bivirkninger som følge av et høyt forbruk over tid, på den andre siden.

Akutte bivirkninger er veldig vanlig for Ritalin og lignende medisiner. Dette er tilfelle uansett om du har ADHD eller ikke. I Felleskatalogens omtale av Ritalin (avsnitt om bivirkninger) kan du lese om hvilke bivirkninger som er registrert, samt hvor vanlige de er. Mange opplever at akutte bivirkninger er mest fremtredende idet de begynner med medisinen, og at disse gradvis blir svakere etter hvert som de gradvis tilvennes Ritalin etter kontinuerlig bruk. Generelt er det gjerne også slik at jo større doser som inntas, desto sterkere oppleves eventuelle bivirkninger. Hva som utgjør en «stor dose» er vanskelig å si konkret, da dette handler om individuell toleranse.

Merk at Ritalin i store doser potensielt kan gi overdosesymptomer, noen av dem ganske alvorlige. Se eget avsnitt om dette i teksten fra Felleskatalogen.

Angående bivirkninger som følge av et regelmessig forbruk over tid, er dette i stor grad de samme som de mer akutte bivirkningene. Men f.eks. vekttap, angst, depresjon, utmattelse og søvnvansker er mer typisk langvarig bruk, enn for mer sporadiske enkeltinntak.

Selve effekten av Ritalin er ganske lik uansett om du sniffer eller inntar det oralt – men virkningen (og eventuelle bivirkninger) er gjerne kraftigere ved sniffing. Virkningen inntreffer også raskere, og går raskere over. Risikoen for overdosesymptomer er sånn sett også størst ved sniffing. For øvrig kan sniffing gi etseskader i neseveggen, noe som ikke er tilfelle ved oral bruk.

Du kan lese mer på våre faktasider om Ritalin.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.