Kan snorting av amfetamin være en årsak til at øyeeple trekker seg bakover?

Mann, 46 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi har ikke erfaring at det er en klar sammenheng mellom dette. Om du opplever problemer med øynene, bør du, uavhengig av årsak, kontakte lege. Befinner du deg i Oslo, kan du eventuelt kontakte Feltpleien.