er 120mg ritalin farlig for en som ikke har adhd? og i tillegg snuse mens man har effekt på ritalinen?

Mann, 16 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Store doser Ritalin kan føre til skader, uansett om du har ADHD eller ikke. Her er en oversikt over mulige bivirkninger:

Akutte bivirkninger

Vanlige bivirkninger: Høy puls, feber, hodepine, rastløshet, munntørrhet, svimmelhet, skjelving, kvalme, løs mage, tung pust.

Mindre vanlige bivirkninger: Forstoppelse, hevelser i huden, mage- og tarmkatarr, muskelrykninger, blod i urinen.

Langsiktige bivirkninger

Brukt regelmessig over tid, kan enkelte brukere oppleve søvnvansker, aggresjon, angst, depresjon, tretthet, vekttap, ereksjonsproblemer og nedsatt sexlyst.

Avhengighet

Et regelmessig forbruk av Ritalin kan på sikt medføre avhengighet. Dette kjennetegnes f.eks. ved at du opplever problemer med å slutte, og/eller at du opplever fysisk eller psykisk ubehag dersom du ikke tar Ritalin. Om du opplever problemer med å slutte med Ritalin, bør du ta opp dette med legen din. Det er generelt anbefalt å trappe ned eller avslutte behandling med Ritalin under medisinsk oppfølging.

Her er mer info om Ritalin brukt som rusmiddel.

Snus er utenfor vårt fagfelt, så dette bør du nesten spørre om på Ung, f.eks.