Sporingstid i spyttprøver på metamfetamin og amfetamin?

Mann, 36 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hvor lenge amfetamin og metamfetamin kan spores i spyttprøver, er vanskelig å gi et helt klart svar på. Dette er fordi påvisningstiden bl.a. vil avhenge av inntatt mengde, og stoffets renhetsgrad. Vi kan derfor kun tilby et omtrentlig anslag, som er opptil 1-2 døgn i begge tilfeller. Men noen vil altså kunne teste rent etter kortere tid enn dette, mens andre også vil kunne ligge litt i overkant.