Hur länge tar de innan sobril är ute ur blodet ett exempel om du spist 3gånger 25 mg i 4uker.

Mann, 53 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Sobril brukt i dette omfanget kan påvises i ca. to døgn på blodprøver.