Hur lenge tar de om du har ätit3gånger25mg sobril 4 uker innan de er ute ur blodet.

Mann, 53 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Sobril brukt i dette omfanget kan påvises i ca. to døgn på blodprøver.