Hva skjer hvis jeg tar 60 mg Ritalin, og drikker en 6 pakning med øl? Hva vil jeg oppleve?

Mann, 17 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Å kombinere Ritalin og alkohol kan føre til en ekstra høy konsentrasjon av virkestoffet metylfenidat i blodet. Dette øker risikoen for at du får negative bivirkninger av Ritalinen – for eksempel kvalme, ujevn hjerterytme, aggresjon eller angst. Kombinasjonen kan også føre til at du ikke merker promillen like godt som ellers, noe som øker risikoen for at du drikker mer enn du tåler.