Hei.
Jeg drakk mye alkohol på lørdag og skal ta peth prøve på onsdag. Hvordan vil denne slå ut da? Drikker til vanlig veldig skjeldent og hadde glemt at jeg skulle inn og ta peth prøve.

Kvinne, 31 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Peth-verdien halveres cirka hvert 6.døgn etter avsluttet inntak. PEth skiller heller ikke på større enkeltinntak og inntak over tid. Du bør derfor forvente at din prøve vil måle høye konsentrasjoner( dette avhenger selvfølgelig av hva du mener når du skriver «mye» alkohol), muligens over 0,30 µmol/L. Dette representerer vanligvis et alkoholforbruk av en størrelsesorden som vil kunne være skadelig over tid.