Hei!
Er det lov å øvelseskjøre som LAR-bruker selvom ikke en fyller helsekravene pga det nå er 1 år i LAR-behandling før en fyller helsekravene, så lenge passasjeren/ansvarlig fyller helsekravene? Jeg har vært stabilt medisinert med buvidal injeksjon i snart 7 mnd, og har hatt rene urinprøver i alle 7 mnd. Eller har jeg ikke lov å øvelseskjøre før jeg fyller helsekravene og likevel kan søke sertifikatet tilbake?

Kvinne, 30 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Følgende står i Førerkortveilederen:

Det er den som øvingskjører og ledsagers ansvar at helsekravene er oppfylt. Ved tvil om helsekravene er oppfylt må vurderingen gjøres i samråd med lege. Det skal i slike tilfelle ikke søkes om dispensasjon fra fylkesmannen for å kunne øvingskjøre.

Dersom førerkortet er inndratt på grunn av ikke oppfylte helsekrav og søker ønsker å øvingskjøre før tilbakelevering, skal det foreligge dispensasjon fra fylkesmannen før slik kjøring finner sted. Øvingskjøring bør i slike tilfelle skje i bil med dobbelt pedalsett. Det samme gjelder dersom det er tvil om helsekravene er oppfylt.

Du må altså søke, og få vedtak om dispensasjon fra statsforvalter (tidligere fylkesmann) hvis du skal øvelseskjøre før helsekravene er oppfylt. Vær obs på at dette gjelder Førerkortgruppe 1. Andre grupper har andre regler, disse kan du se i linken over.