Får Tramagetic og Tramadol mot ryggsmerter. Det fungerer dårlig.
Får nærmest blæreperese av disse medisiner : får ikke late vannet.
Ønsker å prøve Ketorax. Blir ikke hørt eller forstått. Fortvilet.

Annet, 67 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke medisinsk helsepersonell,  og kan derfor ikke gi deg råd med hensyn til bruk av reseptbelagte smertestillende medikamenter. Kanskje du kan be behandlende lege om henvisning til smerteklinikk for utredning. Er du ikke fornøyd med den oppfølgingen du får kan du ta kontakt med Pasientombudet og/eller Fylkeslegen (Statsforvalteren) i Innlandet.