Når og hvor kan jeg finne tidsfrister og veiledning til å klage på endt behandling..

Mann, 40 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Nå vet ikke vi bakgrunnen for at du vil klage, eller konkret hvilket behandlingstilbud du ønsker å klage på, så vi kan dessverre ikke svare deg mer enn helt generelt. Vi anbefaler at du leser Helsenorges artikkel om klageordninger, som forklarer hvordan du kan gå frem i ulike tilfeller. Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet for bistand. Et tredje alternativ vil være å ta kontakt med det aktuelle behandlingstilbudet direkte, og forhøre om hvilke klageordninger som gjelder for dem.