Jeg har mistanke om at jeg en gang for mange år siden ble dopet til bevisstløshet. Jeg var på fest, det var alkohol der, men jeg pleide aldri å drikke så mye at jeg ble beruset, langt mindre at jeg sovnet. Om morgenen da jeg våknet, var hodet helt klart, uten antydning til at jeg kunne ha drukket noe særlig alkohol. Og spørsmålet er: Er det sånn at man kan være helt klar i toppen etter bevisstløshet på grunn av narkotika/anestesimidler?

Mann, 80 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å gi deg noe klart svar på dette, hvordan du føler deg etter bruk av rusmidler, være seg alkohol, narkotika eller anestesimidler, kan variere fra gang til gang og fra person til person. Hvilket stoff det evt. er snakk om, har også betydning. Hvor lenge du har sovet, hvor mye du har fått i deg, og i kombinasjon med hva vil også kunne påvirke dette.

Vi tror dessverre at det kan være vanskelig for deg å finne ut av dette nå mange år etter at det skjedde.