Kan man bruke naurontin når man arbeider offshore

Kvinne, 66 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi vil anbefale deg å spørre en petroleumslege hva som gjelder for deg, da det er flere faktorer som spiller inn (blant annet hvorfor du tar medisinen, hva du jobber med osv.) Det er denne legen som avgjør om du oppfyller helsekravene eller ikke.
Du kan også lese regelverket selv i Helsedirektoratets veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.