Jeg kvinne med en alder 74 år gammel. Og siden 2013 lider jeg insomni.
Jeg går på medisiner som jeg blir avhengig men som skader lever og nyrer.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
Kan legen min søke resept for CBD olje.?

Kvinne, 74 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi anbefaler deg å ta kontakt med Foreningen for cannabismedisin. Du og legen din kan også høre med legemiddelverket om gjeldende prosedyrer for CBD. De sier selv:

Legemiddelverket kjenner per i dag til to aktuelle leverandører av CBD til medisinsk bruk som kan formidles via norske apotek og søkes om på vanlig måte i e-resept: