Kan jeG bli avhengi av neurrotin?

Mann, 65 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder spørsmål om vanlig bruk av medisiner, må vi be deg ta opp dette med legen som skriver dem ut. Generelt kan vi vise til Felleskatalogens omtale, som bl.a. skriver følgende om seponering: Skal seponeres gradvis over minst 1 uke uavhengig av indikasjon, i samsvar med vanlig klinisk praksis.