Hei! Jeg lurer på hva slags regler det er for rusmidler osv, og hva slags straff kan man få for å misbruke det?

Kvinne, 13 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Norge. Du kan lese hva loven sier om alkohol på våre faktasider, eller i alkohollovgivningen. Når det gjelder narkotika er det legemiddelloven og narkotikalovgivningen som gjelder. Hvilken straff man får kommer an på flere ting, men hvis det er snakk om en mengde som er til eget bruk straffes man etter legemiddelloven.

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg (bot), hvor størrelsen på boten er avhengig av type og mengde stoff.

Du kan lese mer lovverk og narkotika her.