Hei, jeg lurer på hva slags konsekvenser man kan få av å gi mindre årige rus?

Annet, 13 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Det er straffbart å gi mindreårige rusmidler. Dette gjelder både alkohol og andre rusmidler.

Strafferammen for kjøp av alkohol til mindreårige er bøter eller fengsel inntil 6 måneder etter alkoholloven § 10-1

Når det gjelder å selge/gi andre rusmidler enn alkohol til mindreårige straffes man etter narkotikaloven.

§ 231. Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 

Det kan også straffes strengere alt etter hvor alvorlig det som har skjedd er.