Jeg lurer på hva slags konsekvenser man kan få av å gi mindreårige rus?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei, jeg lurer på hva slags konsekvenser man kan få av å gi mindre årige rus?

Annet, 13 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Det er straffbart å gi mindreårige rusmidler. Dette gjelder både alkohol og andre rusmidler.

Strafferammen for kjøp av alkohol til mindreårige er bøter eller fengsel inntil 6 måneder etter alkoholloven § 10-1

Når det gjelder å selge/gi andre rusmidler enn alkohol til mindreårige straffes man etter narkotikaloven.

§ 231. Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 

Det kan også straffes strengere alt etter hvor alvorlig det som har skjedd er.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.