i det øyeblikket man sier at man er alkoholiker mister man lappen. Til tross for at man aldri kjører i alkoholpåvirket tilstand. Hvis man sier at man er pedofil , men ikke praktiserer vil man bli straffet? Det er vel egentlig samme prinsipp. Kan noen klargjøre dette? Det virker ikke rimelig

Kvinne, 59 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

«I det øyeblikket man sier at man er alkoholiker mister man lappen»

Det kommer an på hvem man sier det til. Hvis du sier det til legen eller psykologen, er det trolig enten slik at lappen inndras for en periode, eller at du får muntlig kjøreforbud for en periode. Det er opp til legen eller psykologen å vurdere. Du kan lese mer om hvilke prinsipper som ligger til grunn for en slik vurdering i førerkortveilederen for alkohol.

«Til tross for at man aldri kjører i alkoholpåvirket tilstand»

Ja, det stemmer. At du aldri kjører i alkoholpåvirket tilstand, er egentlig irrelevant. Dette handler ikke om brudd på Vegtrafikkloven, men om helsekrav. Spørsmålet er om «alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko«. Her kan du se på de generelle forskriftene med lenker til gjeldene lovverk.

«Hvis man sier at man er pedofil , men ikke praktiserer vil man bli straffet?»

Dette har vi ikke kompetanse til å vurdere. Det er utenfor vårt fagfelt.

«Det er vel egentlig samme prinsipp. Kan noen klargjøre dette?»

Igjen, dette er utenfor vårt fagfelt. Det er nærliggende å spørre noen med kompetanse på juss og/eller rettsfilosofi om en slik klargjøring.