Hvorfor vil dere påvirke rusreformen med feilaktig informasjon?? Brukerdose utredningene dere har gjort er helt ute på viddene. Og det ødelegger for en sårt trengt rusreform. Sp hører faktisk på dere….

Kvinne, 34 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen er politisk nøytral og tar ikke stilling til rusreformen.

Vi ønsker ikke å komme med feilaktig informasjon, verken om reformen eller rusmidlene, og gjør vårt beste for å unngå det. Vi er derfor veldig takknemlige for at folk tar seg bryet med å melde tilbake.

Angående brukerdoser

Dersom du mener brukerdosene vi oppgir er feil, kan du gjerne presisere nærmere hvilke stoffer du mener.

Et eksempel til info: Noen ganger er brukerdosene beregnet ut ifra rent stoff. Siden du sjeldent kan kjøpe helt rent stoff på gata, vil derfor den reelle mengden kunne være betydelig større.  For eksempel slik vi skriver her: «En vanlig brukerdose amfetamin ligger på 50 til 150 mg rent stoff. Amfetamin som selges på gaten er imidlertid oftest utblandet – en dose er da ofte en «kvarting», ca. 250 mg. Styrkegraden på gateamfetamin varierer mye, og er ofte ikke mer enn 20-­30 % rent.»