Hvordan kan man destruere en ulovlig mengde LSD som er oppbevart privat. I avløpet? I søpla? Apoteket? Hvis man går til politiet kan man da risikere straff?

Mann, 25 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi vet jo ikke akkurat hvor mye det er snakk om, men som regel vil du kunne kvitte deg med det i avløpet eller i søpla. Vi er usikre på om apoteket ville tatt det imot, men du kan fint levere det til politiet.  Du risikerer bare straff hvis du innrømmer et straffart forhold.