Hvordan er reglene nå med tanke på å dyrke litt marihuana for eget bruk? Og har det blitt «lov» nå liksom

Mann, 43 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi antar at bakgrunnen for spørsmålet ditt er at du har hørt om rusreformen, hvor det har blitt foreslått å avkriminalisere bruk og besittelse av små mengder narkotika. Rusreformen er imidlertid ikke vedtatt enda, så per dags dato er reglene akkurat som før.