Hei! Hvordan er reglene for å kjøre bil når du inntar fast inntar 2 pinex forte daglig?

Kvinne, 35 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det er legen som skriver ut slike medisiner som skal informere deg om reglene. Det kan ligge ulike individuelle vurderinger til grunn for en leges avgjørelse.

De generelle reglene for opioid-medisiner er som følger:

Når det gjelder opiater/opioider, gjør regelverket et skille mellom langvarig og kortvarig smertebehandling. Med «langvarig (kronisk) smertebehandling» forstås i denne sammenheng all behandling som varer lenger enn 7 døgn. Med «kortvarig smertebehandling» forstås i denne sammenhengen all behandling som varer 7 døgn eller kortere. Sporadisk bruk hører også til i denne kategorien.

Her finner du mer informasjon.