Hei!
Hvordan er det mest vanlig å få hjelp med alkoholmisbruk?

Kvinne, 35 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

For å få behandling kreves en skriftlig henvisning fra lege eller NAV sosial. Du og legen/NAV bestemmer hvor du skal søkes inn. Dette baseres blant annet på ditt behov, ventetid og lokalitet. Henvisningen sendes av legen/NAV til den regionale vurderingsinstansen/behandlingssted.

Dette er de ulike formene for behandling:

Avrusning/ Rusakuttmottak

En innleggelse på avrusning/rusakuttmottak har vanligvis varighet på omkring 2-4 uker, avhengig av behov. Pasienten vil få nødvendig helsehjelp og eventuell medikamentbehandling for abstinensene.

Poliklinisk behandling

Poliklinisk behandling er behandling som ikke krever innleggelse. Poliklinikkene tilbyr utredning, vurdering og behandling for pasienter med ruslidelser. Vanlig poliklinisk behandling er terapitimer, gruppeterapi og samtaler.

Dagbehandling

Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting. En slik behandling består av for eksempel gruppeterapi, undervisning, individuell terapi.

Korttids døgnbehandling (under seks måneder)

En behandling som innebærer at pasienten bor på stedet, med vanlig varighet i 3-6 måneder.

Langtids døgnbehandling (over seks måneder)

Samme behandlingsform som korttids døgnbehandling, men med varighet over 6 måneder.