Hvor mange imovane 5mg må tas , for meg som veier 55kg før det blir livstruende?

Kvinne, 18 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det blir en type brukerveiledning vi ikke kan gi. Uansett vil det også være et spørsmål om individuell toleranse. Alt vi kan si, er at Imovane bør brukes i tråd med legens anbefaling, eller som beskrevet i pakningsvedlegget.

Dersom du spør om dette fordi du har det vanskelig og vil skade deg selv, vil vi heller oppfordre deg til å snakke med noen som kan hjelpe deg med å få det bedre. Det finnes hjelp å få, forutsatt at du ber om denne hjelpen. I denne oversikten fra Ung.no finner du mange hjelpetjenester du kan benytte deg av. Se gjerne også denne artikkelen fra Rådet for psykisk helse.

Hvis det derimot er slik at du ikke føler du får tilstrekkelig effekt av Imovane, og lurer på hvor mye du kan ta og samtidig være innenfor trygge rammer, anbefaler vi at du tar opp dette med din fastlege. Sammen kan dere bli enige om en eventuell dosejustering, eller evt. medisinbytte.