Hei, vi er en gjeng som ikke vet my e om dop, og diskuterer hvor mye en brukerdose med morfin er for en narkoman.

Mann, 54 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det finnes flere ulike svar på dette spørsmålet, av en veldig enkel grunn: dette handler om oppbygget toleranse, og hvor mye toleranse en har oppbygget, vil kunne variere en del fra bruker til bruker. Andre viktige faktorer omhandler f.eks. inntaksmåte, kroppsbygning, hvor regelmessig vedkommende bruker morfin, hvilke andre stoffer som eventuelt brukes samtidig og lignende.

For en person som ikke bruker morfin, vil 10 mg kunne være nok til å gi en merkbar effekt. For en som derimot bruker morfin regelmessig og har gjort dette over lengre tid, kan dette tallet mangedobles. Et grovt anslag vil være at 100-200 mg (oralt) er tilstrekkelig for å unngå at vedkommende blir abstinent, mens doser utover dette i større grad kan tilskrives et ønske om å oppleve ruseffekt. Merk at dette altså vil kunne variere veldig. Om det gjelder injeksjon trengs det normalt lavere doser enn dette, men også hyppigere inntak.