Hvis en tar 5 MG sobril kan en kjøre bil da

Kvinne, 69 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

For førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE) er helsekravet oppfylt ved regelmessig bruk av inntil 30mg. Sobril per døgn. Forutsatt at du får det på resept, og at det har gått minimum 7 dager siden påbegynt medisinering eller doseendring. Det er ingen «karantenetid» mellom inntak av disse legemidlene og når du kan kjøre bil, så sant du er tilvendt dosen. Men dersom du bruker ett av disse legemidlene sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge virketiden av legemiddelet varer. Hvilken virketid som gjelder, er noe legen din skal informere deg om.