Hvem er kvalifisert til og stigmatisere mor og far som rusrelaterte. De som gjorde det, har vært i kontakt med dem i 3 år, men dette ordet har først kommet nå, da ingen feil finnes i familien. Far ADHD, medisinert via fastlege, mor Lar, levert rene urinprøver i 4 år, minste dose subitex. De er ikke rusrelaterte da etter min mening. De er jo alderi ruset, bare medisinert som mange andre foreldre. Hvem kan stigmatisere mennesker slik? Er det en gang alltid som gjelder her?

Annet, 62 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi synes det er litt vanskelig å forstå akkurat hva som har skjedd her. Dersom de på noe vis er misfornøyde med behandlingen de har fått i helsevesenet kan de klage til fylkeslegen eller kontakte Pasient og brukerombudet.

Du er velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat dersom du vil ta en prat om dette.