hva gjør xanor med kroppen?

Mann, 16 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Xanor er et benzodiazepin som virker dempende på sentralnervesystemet. Det brukes blant annet i  behandling av panikksyndrom. Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og sløvhet. Hukommelsen og reaksjonsevnen svekkes.

Du kan lese mer om virkninger og bivirkninger på våre faktasider.