Hei. har klarte å blande Zonat og Atatax nå er det farlig?

Kvinne, 22 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell. Hvis du har spørsmål om disse legemidlene, kan du spørre legen din. Hvis du er akutt bekymret for din tilstand, ring Giftinformasjonen eller legevakten.