Vet dere om prometazin er vanedannende?

Kvinne, 62 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder spørsmål om vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med legen som skriver dem ut. Generelt kan vi vise til Legemiddelhåndbokas tabell om nedtrapping, som bl.a. sier at prometazin kan seponeres umiddelbart om det har vært brukt i inntil 4-6 uker, mens bruk utover dette bør trappes ned.