Er hikke en bivirkning i oppstart på metadon?

Mann, 26 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi kjenner til, er ikke hikke en typisk bivirkning av Metadon. Det er heller ikke registrert som en bivirkning i Felleskatalogens omtale.

Når det er sagt, kan vi selvsagt ikke utelukke at det er en sammenheng. Tross alt er det veldig vanlig å oppleve ulike typer bivirkninger i oppstarten av medisinbruk generelt.

Uansett: om hikken blir veldig ubehagelig og/eller langvarig, kan det være greit å ta opp dette med den eller de som har skrevet ut Metadon til deg for en vurdering.