Er det virkestoff alprazolam i quentapin

Kvinne, 69 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Nei. Alprazolam og kvetiapin (quetiapin) er to ulike virkestoffer.