Hei, jeg tar fluoxin 20mg og jeg tar det mot deprisjon, jeg lurte på om hvor mye man må røyke for og få sykose vis man mixer d og om man kan få no alvorlig anfall. Jeg røyker 0,5 grønt cannabis plante eller mindre i gram med en hel sigaret. Er d farlig?

Kvinne, 18 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Generelt er det lite sannsynlig å få psykose av å røyke cannabis. Med andre ord: de aller fleste som røyker cannabis, blir ikke psykotiske. Det anslås at omtrent 1 % av befolkningen er i faresonen for å utvikle psykotiske episoder minst én gang i livet, og blant regelmessige cannabisbrukere er denne andelen anslått til å være nærmere 2 %. Du kan lese mer om dette i vår artikkel om cannabis og psykose.

Derimot er det litt flere som kan oppleve ulike ubehagelige psykiske symptomer som følge av cannabisbruk, som f.eks. angst og paranoia. Dette er riktignok ikke farlig, og går vanligvis over så snart rusvirkningen er over. Dette er ikke det samme som psykose.

Men, hvis det er slik at du tidligere har hatt psykotiske episoder, bør du være veldig forsiktig med cannabis – og helst ikke bruke det overhodet. I tillegg medisineres du jo for depresjon, noe som i seg selv gir deg veldig god grunn til å la være å bruke cannabis. Om du i utgangspunktet sliter psykisk, kan cannabis i noen tilfeller bidra til å opprettholde eller forsterke disse plagene. Derfor bør du unngå cannabis (og rusmidler generelt) fram til du føler at du befinner deg på et bedre sted mentalt – og i god tid etter at behandlingen med Fluoxetin er fullført.

Skulle du likevel bestemme deg for å røyke, bør du holde deg til forsiktige mengder. Jo høyere THC-innhold cannabisen har, desto høyere blir risikoen for psykose eller psykisk ubehag generelt. Du skriver at du bruker opptil 0,5 g per sigarett, og dette vil vi si er i overkant av hva som anbefales. For de fleste vil halvparten av dette være tilstrekkelig.

Du kan lese mer på våre faktasider om cannabis.