Hei. Bruker 40mg x 3 Ritalin for ADHD. Har nå etter promillekontroll blitt forespeilet mulig reaksjon fra politiet, da de etter blodprøve mener jeg har kjørt med en sannsynlig promille tilsvarende over 0,5. Har jeg gjort noe galt? Har brukt Ritalin i 15år, og føler meg ikke ruspåvirket, snarere tvert i mot. Kan en døgndose på 120 mg gi en slik ruseffekt for meg?

Kvinne, 31 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hvis du får Ritalin på resept fra legen, og bruker den doseringen du skal oppfyller du helsekravet til førerkort dersom:

– Behandling sikrer kjøreevne.

– Det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko, og

– det er god kognitiv funksjonsevne.

Det er legen som må vurdere om du oppfyller disse kriteriene eller ikke. Hvis du har fått beskjed av legen din at du kan kjøre har du ikke gjort noe galt, og vi vil anbefale deg å be politiet kontakte legen din.

Har du derimot ikke resept, eller har brukt mer Ritalin enn du skal er dette straffbart.