Bruker 100 mg • 2 dolcontin, 1 stk Stillnoch10 mg i døgnet. Kan jeg kjøre bil?

Kvinne, 73 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

På generelt grunnlag kan vi opplyse at for å fylle helsekravet for å ha førerkort kan du ikke overstige følgende dosering pr døgn på kombinasjonen dolcontin og stilnoct:

Dolcontin 150 mg
Stilnoct 5 mg

Det ser dermed ut til at dine doser er for høye dersom du skal ha førerkort. Anbefaler deg å snakke med foreskrivende lege om dette.

Du  kan lese mer om dette i førerkortveilederens avsnitt 14: Midler som kan påvirke kjøreevnen.