Hei, e har pr ganger kjørt bil i rustilstand, med amfetamin og politi har gitt meg saken henlagt. Jeg har jo merket selv e kan kjører fint og er oppmerksom med å ta hensyn med trafikkert akuratt som e ikke hadde tatt noen ting men at e har merket siste årene at e har adhd ligne og legen har spurt om e tar amfetamin men e skjulte for han og var ikke ærlig angre nå.Men så lurer e på om e må ta prat med legen og be ta undersøkelse og gi noen på resept og slipper å ha politi hver gang. Politi har jo spurt hvorfor isje ta kontakt med legen ? Hva anbefaler dokka.

Helsing
(anonymisert)

Mann, 36 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Ut i fra det du beskriver, høres det slitsomt ut å til stadighet bli stoppet av politiet på grunn av kjøring i ruspåvirket tilstand. Du skriver at sakene til nå har blitt henlagt, men vi tror ikke du skal satse på at dette skjer neste gang du blir stoppet. Vanligvis henlegges ikke saker som omhandler kjøring i ruspåvirket tilstand. Du risikerer bot, inndragning av førerkort og betinget/ubetinget fengsel ved kjøring i ruspåvirket tilstand.

Hvis du tror du har ADHD så er det antagelig fint for deg å få funnet ut av dette. Da kan du få hjelp til det du opplever som utfordrende. I såfall må du, som du selv nevner, snakke med legen, og be om å bli utredet for dette. Vær obs på at dersom du blir diagnostisert med ADHD, kan lege kreve at du er rusfri i en gitt tid før du får medisiner. Vær også obs på at legen kan ta fra deg førerkortet dersom du innrømmer rusbruk. Les mer om rusmidler og førerkort her. Du kan lese mer om ADHD og hvordan du utredes her.