Når kjæresten min på 61 år har brukt rus i 51 år og har kols i 3grad kan han dø av abstinenser da? Jeg er bekymra han har brukt mest Amfetamin men det siste halv året har det gått i sinnsykt mye GHB litt amfetamin og litt harsj. Han sliter mye nå og ligger bare i senga hjemme. Jeg er urolig og redd for han pga jeg er ikke hjemme jeg er på behandling sted. Han har en hund han må passe på også

Kvinne, 31 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det hørtes bekymringsfullt ut for deg med en så syk kjæreste.  I hans situasjon og helsetilstand er det ikke fordelaktig at han bruker ulike rusmidler. Høyt forbruk av rusmidler vil redusere allmenntilstand og immunforsvaret hans. Vi er ikke helsepersonell og kan ikke si noe sikkert om i hvor stor grad bruk av rusmidler forverrer kolsen hans. Allikevel vil vi anta at spesielt røyking av hasj vil kunne forverre tilstanden.

Er du ikke er hjemme fordi du er i behandling, er det kanskje lurt å overlate ansvaret til andre. Vi kjenner ikke til hva slags nettverk han har og hva slags hjelp han mottar nå. Hvis han ikke har noe hjelp eller tilstrekkelig hjelp kan du ringe legen hans  eller kommunen og snakke om din bekymring. Legen/kommunen kan sørge for helsehjelp, hjelp i hjemmet som hjemmesykepleier, hjelp til renhold, handling, mat og annet. Når det gjelder hunden bør det også gjøres noe med det, hvis den ikke får tilstrekkelig omsorg og pleie. Er han ikke i stand til å ivareta hundens behov bør den ikke bo hos han. Kanskje har han eller du venner eller bekjente som kan overta den. Eventuelt kan dere ta kontakt med FOD som tar i mot og omplasserer hunder.