ang spm om sobril, quetiapin, sprit, evt også ksalol:

«Det blir en type brukerveiledning vi ikke kan gi. Uansett er det også sånn at ulike personer kan ha varierende toleranse for disse stoffene, slik at hva som vil skje med en person A, ikke nødvendigvis er tilfelle for en person B«

men hva er det som kan skje? skjønner det er forskjell fra person A og B, men hva kan skje? er der farlig liksom?

Annet, 20 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi vet ikke hvilket spørsmål du refererer til.

Hvis du vil vite hva som kan skje ved inntak av sobril, quetiapin, sprit, evt også ksalol, kan du lese om dette på våre sider.

Om Sobril / Ksalol (benzodiazepiner)

Sprit (alkohol) 

Quietiapin er ikke regnet som et rusmiddel. Hvis du har spørsmål om legemidler, kan du snakke med legen din.