Et narkotikum, flere narkotika.» Narkotikum er gresk og betyr «nummende». Alkohol er nummende – med andre ord, alkohol ER ET NARKOTIKUM. Drit i å motsi fakta. Bare fordi alkisenes-paradis aka Norge, mener at favoritt rusmiddelet deres ikke er et narkotikum, endrer ikke det faktumet at det faktisk ER et narkotisk rusmiddel. SKJERP DERE!! Dere lurer barn til å tro det er greit og trygt å drikke NERVEGIFT

Mann, 30 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi er usikre på hvor du har lest at vi mener at alkohol ikke er et rusmiddel. Men du har rett i at vi ikke betegner alkohol som et narkotisk rusmiddel. Dette har ingenting med virkning eller skadepotensialet til akohol og gjøre, men rett og slett en språklig definisjon. Vi, og svært mange andre, definerer narkotika som midler som er oppført på narkotikalisten. Med en slik språklig definisjon, er ikke alkohol et narkotikum.

Vi i RUStelefonen bruker faktisk sjelden betegnelsen «narkotika», med mindre den som kontakter oss selv bruker dette begrepet. Vi snakker heller om (illegale eller legale )»rusmidler», fordi dette bedre dekker alle rusgivende stoffer, uansett lovgivning.

Vi har heller ikke til hensikt i å lure barn til å tro at det er greit og trygt å drikke. Tvert i mot, tydeliggjør vi til stadighet at alkohol er et rusmiddel med vel så mange, og ofte flere, skadevirkninger enn mange rusmidler som står på narkotikalisten.