Kan man få abstinenser av å trappe ned på Orifiril og cipraleks?

Mann, 56 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Ja, det kan forekomme en del reaksjoner i hvert fall. Derfor anbefales vanligvis nedtrapping etter lengre tids bruk. Dette kan du rådføre deg med legen om, og ev. vise legen disse veilederne for leger.