Hei.
Jeg lurer på hva som skjer om man tar 5 tramadol tabeletter og blander det med alkohol.
Litt bekymret for samboer.

Kvinne, 26 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det spørs hvor mye alkohol det er snakk om. Blandingen kan føre til økt beruselse og og kraftigere depresjon av sentralnervesystemet enn hva som hadde skjedd uten alkoholinntaket. Jo mer du drikker, jo kraftigere blir reaksjonen.

Helsedirektoratet skriver

Bruk av alle slike legemidler [opioider] medfører en viss risiko for sløvende og søvndyssende bivirkninger, og legemidlene vil i høye doser gi pustevansker, til dels av alvorlig karakter. Samtlige av disse bivirkningene kan forsterkes ved bruk av alkohol, og man frykter særlig pustevansker. Det er mange tragiske eksempler på at bruk av slike legemidler i normaldosering sammen med alkohol i ikke spesielt høye doser har ført til alvorlig pustehemming, og i noen tilfeller til åndedrettsstans og død. Man tilrår derfor at sterke smertestillende legemidler og alkohol aldri kombineres.

Her kan du lese mer.