Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

12 spørsmål om rus

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hva er det farligste beroligende dopet?
Hva er den farligste sentralstimulerende dopet?
Hvorfor er det en regel om å ikke blande opp og ned dop?
Hva er de 3 eller 4 farligste kombinasjone?
Hva er de mest avhengighetsskapende dopet som kam bli solgt på gata i Norge?
Hva er det farligste medisinen i Norge som kan
bli misbrukt på gata?
Hvilket rusmiddel har størst sjanse til å få deg til å gjøre ting du vanligvis ikke ville gjort, eller påvirke deg til å tro på ting som ikke er sant, f. Eks. At du tror du kan fly eller uovervinnelig?
Hvilket rusmiddel har størst sjanse for å putte deg i en psykose? Og hva er tegn man kan legge merke til selv, for å finne ut om man er i psykose? Hvem tilkaller du om du mistenker at du er i psykose?

Jeg har hørt at det ikke er noe motgift mot ting som ghb, så hva gjør sykehuset når du ringer 113 fordi du har tatt overdose?

Mange av vennene mine er redd for å ringe 113 hvis de har tatt dop og de trenger hjelp. Nå som den nye reformen kommer, har de sagt at de blir mindre redd, men politiet har aldri blitt kontaktet etter at jeg har ringt113. Er det ikke sånn at sykehuset ikke må ringe politiet etter intoks av ulovlige rusmidler, eller har jeg bare vært heldig?

Kvinne, 18 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Her var det mange spørsmål. Noen av dem kan vi svare på. Noen av dem har ikke noe klart og tydelig svar. (Dine spørsmål i kursiv.)

Hva er det farligste beroligende dopet? Hva er den farligste sentralstimulerende dopet?

Det finnes ikke noe svar med to streker under her. Det kommer helt an på hvordan du definerer ‘farlig’. Du kan lese mer om ett eksempel på slik rangering her. Dette er én måte å se det på, men ikke den eneste.

Hvorfor er det en regel om å ikke blande opp og ned dop?

Vi kjenner ikke til at det finnes noe slik regel. Om det finnes noen «regel», ville vi heller si at blanding generelt er frarådet. Og blanding av to eller flere dempende stoffer er vanligvis regnet som det mest farlige, i hvert fall mtp. akutt forgiftning.

Hva er de 3 eller 4 farligste kombinasjoner?

Igjen, det kommer helt an på. Vi vil generelt si at stoffer med kraftig dempende effekt er de farligste å blande.

Hva er de mest avhengighetsskapende dopet som kam bli solgt på gata i Norge?

Trolig heroin og kokain.

Hva er det farligste medisinen i Norge som kan bli misbrukt på gata?

Trolig metadon og andre sterke opioider. I tillegg kan sterke benzodiazepiner medregnes.

Hvilket rusmiddel har størst sjanse til å få deg til å gjøre ting du vanligvis ikke ville gjort … 

Trolig alkohol. Andre kandidater kan være GHB og kanskje MDMA. Dette kommer helt an på hva man mener med å «gjøre ting du vanligvis ikke ville gjort». Hvis du spør hvilket rusmiddel som sender flest mennesker til legevakt, er det helt klart alkohol.

… eller påvirke deg til å tro på ting som ikke er sant, f. Eks. At du tror du kan fly eller uovervinnelig?

Her er trolig hallusinogener en sterk kandidat.

Hvilket rusmiddel har størst sjanse for å putte deg i en psykose?

Trolig amfetaminer, i hvert fall når det gjelder akutt psykose. Pluss stoffer med hallusinogene effekter og til en viss grad alkohol.

Og hva er tegn man kan legge merke til selv, for å finne ut om man er i psykose?

Vi er ikke helsepersonell med spisskompetanse på klinisk vurdering av psykose. Det er generelt ikke tilrådelig å foreta egen vurdering av helsetilstand, i et hvert fall ikke når det gjelder alvorlige lidelser som psykose. Du finner generell informasjon om psykose på HelseNorge.no.

Hvem tilkaller du om du mistenker at du er i psykose?

Ambulanse -113, eller Tips-telefonen.

Jeg har hørt at det ikke er noe motgift mot ting som ghb, så hva gjør sykehuset når du ringer 113 fordi du har tatt overdose?

Ambulansen kommer og henter den som har tatt overdose. På sykehuset er det stort sett snakk om overvåkning av vitale funksjoner og behandling av symptomene. Det kan også være snakk om å gi kull. Giftinformasjonen har mer informasjon om GHB-forgiftning.

Er det ikke sånn at sykehuset ikke må ringe politiet etter intoks av ulovlige rusmidler, eller har jeg bare vært heldig?

Svaret vårt forutsetter at pasienten er over 18 år. Den generelle regelen er at helsepersonell ikke melder politiet (uavhengig av en ev. rusreform). Det skal særskilte grunner til for å melde. Politiet informeres ikke om bruk og besittelse av illegale stoffer. Du kan lese mer om dette i Helsepersonelloven.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.