Vil gjerne gå til legen med mitt alkoholproblem, hvordan fungerer det med barnevern?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg vil veldig gjerne gå til legen med mitt alkoholproblem, sertifikatet må jeg godta viss de er det som skal til for å få hjelp selv om jeg ikke kjører når jeg drikker, men om min sønn blir tatt fra meg så vil jeg ikke ha hjelp. Hvordan fungerer det med barnevern ?

Kvinne, 31 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder legen og meldeplikt til barnevernet, er dette i utgangspunktet en vurderingssak fra legens side. I Helsepersonelloven § 33 fremgår bl.a. dette:

Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikt etter § 21 melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt (…)

Videre, i Helsedirektoratets rundskriv med kommentarer, kan du bl.a. lese følgende:

Helsepersonellet har fortsatt denne plikten når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist alvorlige atferdsvansker. Det er tydeliggjort at meldeplikten er et selvstendig og personlig ansvar for helsepersonell.

Så hvorvidt meldeplikten til barnevernet slår inn eller ikke, kommer bl.a. an på hvordan legen selv vurderer alvorlighetsgraden av dette. Det er med andre ord ikke nødvendigvis noen automatikk. Om du viser vilje og gjennomføringsevne til å endre på alkoholbruken, vil vi tro at dette teller positivt for legens vurdering.

Dersom legen likevel skulle velge å melde fra til barnevernet, skal det som regel ganske mye til for at barnevernet velger å ta barnet ut av hjemmet. Dette er gjerne en siste løsning i svært alvorlige situasjoner, helst etter å ha prøvd ut andre, mindre inngripende tiltak. For eksempel kan barnevernet kreve at du skal levere urin- eller blodprøver regelmessig – noe som du uansett blir nødt til dersom du må levere fra deg førerkortet.

For øvrig er det bra at du er villig til å levere fra deg førerkortet, og det er også bra at du aldri kjører ruspåvirket. Her vil vi legge til at dette regelverket ikke omhandler ruspåvirket kjøring, men snarere generelle helsekrav til førerkort.

Uansett tenker vi at det er veldig bra at du ønsker å gjøre en endring, og vi støtter deg i ønsket om å ta opp dette med legen. Legen kan henvise deg til et egnet tilbud i spesialisthelsetjenesten, slik at du kan få den oppfølgingen og hjelpen du trenger.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.